Osvrt na nedelju iza nas 18.10.-22.10.2021.-veštačko đubrivo

U toku ove nedelje pratili smo dinamiku daljeg rasta cena za sve formulacije đubriva. Polako se završavaju nabavke osnovnih đubriva pred setvu pšenice, mada i loše vreme i kiša prolongiraju radove. I u ovom periodu postoji veliko interesovanje oko nabavke azotnih đubriva. Slaba operativnost robe je takođe bila pristutna na terenu. Mada je najava da će početkom meseca novembra biti uvežena određena količina azotnih đubriva. U toku ove nedelje imali smo pregovore za UREU RUSIJU BB na 810 e/t+PDV fca dovezeno do kupca. Za ostale ponude možete pogledati na sajtu www.infotim.rs

NPK 16x16x16 RUSIJA 605-620 e/t+PDV

NPK 15x15x15 RUSIJA 600 e/t+PDV

MAP 12x52x0 25/1 750-755 e/t+PDV

NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 540 e/t+PDV

UREA 25/1 825-835 e/t+PDV

U toku je priprema zemljišta za operativni rok setve pšenice. Kada je u pitanju nabavka semenske pšenice, odvija se bez nekih većih prepreka oko opertivnosti robe. Za sada svi proizvođači i asortiment je dostupan. Mada visok nivo cena, smanjio je količine u nabavci.