Osvrt na nedelju iza nas 18.11.-22.11.2019. - kukuruz

U odnosu na cene kukuruza tokom prošle nedelje, imali smo porast cene merkantilnog kukuruza s početka ove, što je rezultiralo manjim obimom trgovanja. Takođe, tokom nedelje je kupcima išla isporuka robe sa produženog lagera. Ponuda je takođe varirala, od slabe do zadovoljavajuće. Što se izvoznika tiče, nabavka merkantilnog kukuruza je i dalje aktuelna, a blizina luka određuje i bolju cenu ove robe. Prema povratnim informacijama od strane naših saradnika ovom merkantilom se trgovalo po ceni od 14,2 din/kg+PDV, za SRPS kvalitet, a cene u ponudi su išle do 14,5 din/kg+PDV.