Osvrt na nedelju iza nas 19.08.-23.08.2019. - stoka

Nedelja za nama bila je prilično burna kada je tržište stoke u pitanju. Prvi razlog je sporadična pojava afričke kuge svinja. Uprava za veterinu počela je sa obukama farmera o tome kako mogu prepoznati prve znake zaraze i kako da postupaju u tom slučaju. Otvorene su i SOS linije koje će biti dostupne 24 sata. Kako bi umanjili moguću štetu, farmeri su odlučili da prodaju svinje koje su pristigle za klanje, a da dopunjavanje turnusa odlože za neki budući period kada situacija oko zaraze bude jasnija. 

Drugi razlog je najava interventnog otkupa bikova od strane Republičkih robnih rezervi za sledeću nedelju. Razmena mesa i kukuruza će biti po paritetu 2,2 evra po kilogramu žive vage govedine za kukuruz.

Tovljenici sa farmi su se u nedelji za nama nudili po cenama od 165-180 din/kg, tovljenici sa mini farmi od 165-170 din/kg, a tovljenici iz otkupa po cenama od 153-160 din/kg.

Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 320-350 din/kg, prasad sa mini farmi pod 225-260 din/kg, a prasad iz otkupa  po cenama od 210-215 din/kg.

Bikovi Holštajn su se nudili u rasponu od 180-190 din/kg, a bikovi Simentalci po cenama od 225-241 din/kg.

U ponudi smo imali i jagnjad, u rasponu od 250-260 din/kg, krave za klanje, po cenama od 130-135 din/kg, kao i ovce za klanje od 118-139 din/kg.