Osvrt na nedelju iza nas 19.09. - 23.09.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 250-260 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 245-250 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 231-245 din/kg+PDV. Kako nam saradnici sa terena kažu, dogovori oko utovara za farmsku robu za iduću nedelju završavaju se na nivou cena od 250din/kg+PDV.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 285-320 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 140-145 din/kg+PDV. Slabije je interesovanje oko ove kategorije stoke, pa su i ponudjači prinudjeni da obaraju cenu u oglasima.

U toku nedelje prasad sa farme su se oglašavala po ceni od 330-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 300-324 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 280-300 din/kg+PDV. Na terenu se sporadično trguje prasadima za dalji tov, uz pregovor na niže cene u odnosu na oglašene.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 300-330 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 350-360 din/kg+PDV. Pregovori se završavaju na nižim nivoima od oglašenih cena.