Osvrt na nedelju iza nas 20.06-24.06.2022.-suncokretova sačma

Tokom protekle nedelje  na domaćem tržištu Srbije preko sistema Info tim logistika prisutan blaži trend pada vrednosti operativne  ponude suncokretove sačme. Na konkretan upit našeg saradnika oko nabavke suncokretove sačme sa utovarom iz farbike u Šidu, imali smo raspon oglašenih cena 36,5-37 din/kg+PDV. Da bi do kraja nedelje za utovare iz fabrike u Somboru imali i oglašenu cenu od 35 din/kg+PDV.