Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica

Što se ove primarne kulture tiče interesovanje za nabavkom ove robe, od strane kupaca se pojačava. Podjednako su zainteresovane i mlinarske kuće kao i trgovačke. Proizvođači i ponuđači pšenice su još uvek uzdržani sa svojim ponudama iz više razloga. Jedan je da očekuju rast cene pšenice, kao i problem oko uslova ovogodišnje setve i šta će biti sa budućim rodom. Tokom nedelje prijavljeno je trgovanje pšenicom srps kvaliteta po ceni od 20.5din/kg+PDV, kao i pšenica slabije hektolitarske mase 72-74hl, po ceni od 19.5din/kg+PDV. Cena pšenice u ponudi ide do 21din/kg+PDV.