Osvrt na nedelju iza nas 21.02.-25.02.2022.-sojina sačma

SOJINA SAČMA

U toku nedelje za nama preko sistema Info tim logistika na domaćem tržištu Srbije vidljiv trend rasta oglašenih -ponuđenih cena sojina sačme,  s početka prema kraju nedelje. Oglašene  ponuđene cene su u rasponu od 74-78din/kg+PDV, operativna  ponuda jača od tražnje, sačma se nudila  na paritetu Veliko Gradište na 75-77din/kg+PDV, Vrbas  75-77.5din/kg+PDV, Zrenjanin od 74-77.5din/kg+PDV, , Obrenovc od 72-74din/kg+PDV za sačmu 42% proteina, 74-77din/kg+PDV za 44% proteina , Šida od 75.5-78din/kg+PDV,  ne dogovarane manje količine  u Obrenovcu i Zrenjaninu, na početku nedelje na 74-75din/kg+PDV,  Od saradnika saznajemo da su veće količine ove komponente uvežene. Na čikaškoj berzi predviđen  PAD vrednosti sojine sačme.