Osvrt na nedelju iza nas 22.03.-26.03.2021.-stoka

Za ovu nedelju tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 130-135 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 120-130 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 115-120 din/kg+PDV. Ova nedelja je prošla u znaku pada cena i slabe potražnje od stane kupaca za tovljenike.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 240-280 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138,89 din/kg+PDV. Na terenu, za jagnjad beležimo dosta operativne količine u ponudi i širok raspon oglašenih cena. Jedan od razloga je trenutna situacija zbog epidemioloških mera, slabije potražnje za svežim mesom.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 250-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 230-240 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 220-222 din/kg+PDV. Na terenu je tražnja za prasadima za dalji tov. Činilo se da će cena tovljenika uticati na cenu prasadi, ali se cena u toku ove nedelje održavala na prošlonedeljnom nivou.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 213-219 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 230-235 din/kg+PDV. Za ovu nedelju imali smo operativne količine u oglasima. I dalje je problematika oko cena u postignutim dogovorima.