Osvrt na nedelju iza nas 22.06.-26.06.2020.-stoka

STOKA

Kada je u pitanju ova nedelja iza nas glavna tema oko stoke su svakako tovljenici. Cene oglašavane u ponudi su bile kao i u proteklom periodu, pa su ponude tovljenika sa farmi oglašavane po cenama od 165-170 din/kg+PDV, tovljenika sa mini farmi po cenama od 165-166,67 din/kg+PDV, a tovljenika iz otkupa po cenama od 152-158 din/kg+PDV. U toku ove nedelje pregovaranja su bila na nivou od 170 din/kg+PDV za odloženo plaćanje za farmsku robu.

Kada govorimo o oblasti ovčarstva, ponude su oglašavane po cenama od 220-270 din/kg+PDV za jagnjad i 115-139 din/kg+PDV za ovce za klanje.

Ponude prasadi sa farmi su oglašavane po cenama od 320-360 din/kg+PDV, prasadi sa mini farmi po cenama od 250-259,26 din/kg+PDV, a prasadi iz otkupa po cenama 215-241 din/kg+PDV.

Ponude Simentalaca su u nedelji za nama oglašavane po cenama od 220-223,84 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po cenama od 160-190 din/kg+PDV. Koliko smo mogli da primetimo u ovoj nedelji oglašivači za bikove holštajn su davali svoju robu i po znatno nižim cenama nego ranije, ali ni na te cene kupci nisu bili spremni za pregovore.