Osvrt na nedelju iza nas 22.10.-26.10.2018. - stoka

U nedelji za nama na tržištu stoke bila je aktivnija ponuda u odnosu na tražnju, za sve kategorije stoke, pri čemu je najaktivnija ponuda tovnih svinja i prasadi. Ponuđene cene tovnih svinja farmskih su se kretale od 130-150din/kg+PDV, cena tovnih svinja mini farma se kretala od 134.25-140din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa su nuđene po ceni od 125-140din/kg+PDV. Na terenu saznajemo da su mesare i prerađivači plaćali tovne svinje farmske i mini farma po ceni od 130-140din/kg sa PDV-om., uglavnom na odloženo plaćanje, što je dodatno izazvalo veća nezadovoljstva uzgajivača stoke, jer cene svinja su u padu a cene osnovnih sirovina, žitarica i uljarica su u porastu. Prasad farmska su nuđena po ceni od 220-230din/kg+PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 200-220din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 173.4-189din/kg+PDV, dok je zbog veoma male tražnje spremnost ponuđača bila da još koriguju cene na dole u trgovanju krajnjem te je trgovanje za prasad farmsku, kako saznajemo od saradnika bilo u nivou cena od 200-220din/kg+PDV. Tokom prošle nedelje primećeni su upiti i tražnje za tovnim svinjama farmskim, bikovima Simental, jaganjcima. Ponuda jagnjadi se kretala od 250-277.7din/kg+PDV, jarići su se nudili u rasponu cena od 270-272.7din/kg+PDV, Ovce za klanje nudile su se po ceni od 111.11-125din/kg+PDV, ponuda bikova Simental se kretala po ceni od 252.77-265din/kg+PDV, bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 235-245din/kg+PDV, dok su mesare u rasinskom, južnobačkom i sremskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 240-245din/kg sa PDV-om, bikove Holštajn su plaćale od 230-235din/kg sa PDV-om.