Osvrt na nedelju iza nas 22.11.-26.11.2021.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 175-185 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 170-175 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 160-170 din/kg+PDV. Kako se najavljivalo, tako se i desio pad cene tovljenika u pregovorima. Veći klaničari su formirali cenu 165-170din/kg+PDV za iduću nedelju.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 270-320din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 130-138 din/kg+PDV. Sezona je slava i praznovanja, pa se oseti veći pritisak tražnje za jagnjadima.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 220-240 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 210-225 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 200-215 din/kg+PDV. Za ovu nedelju beležimo malo veće interesovanje za prasadima.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 240-245 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 250-260 din/kg+PDV. Slaba je operativnost bikova na terenu, nepromenjen trend oglašenih cena.