Osvrt na nedelju iza nas 26.02.2024.-01.03.2024. - stoka i meso

STOKA

Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 230 do 250 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 225 do 240 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 220 do 230 din/kg+PDV. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 3.000 tovljenika. Tokom nedelje plasman tovnih svinja sa farme dogovaran je po ceni od 235 do 240 din/kg+PDV. Za iduću nedelju klaničari će farmsku robu plaćati 230 din/kg+PDV. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 540 do 600 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 450 do 500 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 420 do 430 din/kg+PDV. U ponudi smo imali oko 1.000 prasadi. Prasad sa farme dogovarana su po ceni od 540 din/kg+PDV. Na terenu se beleži povećana tražnja za prasadima za dalji tov. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Jagnjad su ponuđena po ceni od 509 do 555 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 185 do 228 din/kg+PDV. Šilježad su ponuđena po ceni od 450 din/kg+PDV. Klaničari se jagnjad za iduću nedelju najčešće plaćati u rasponu cena od 530 do 540 din/kg sa uračunatim PDV-om. Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 280 do 326 din/kg+PDV, a bikovi simentalci po ceni od 341 do 350 din/kg+PDV. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 din/kom+PDV, 18-nedeljne koke nosilje ponuđene su po ceni od 700 din/kom+PDV.


G.J.


MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 695 do 710 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi od 470 do 485 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 360 do 376 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 620 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 490 do 502 din/kg+PDV. Prasetina je bila 700 din/kg+PDV, a jagnjetina po ceni od 1.000 din/kg+PDV. Iako se korigovala cena tovljenika sa farme na gore u odnosu na prošlu nedelju, cena mesa je ostala na istom cenovnom nivou.

G.J.