Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stoka

U nedelji iza nas, farmeri su odlagali utovare, očekujući da će doći do povećanje cene tovljenika. Obzirom na smanjenu tražnju, do porasta cene nije došlo, što je uslovilo i prinudilo farmere da prodaju tovljnike po cenama koje su im klanice i mesare nudile. Pa su tako preko sistema Info Tim Logistika, prijavljivana trgovanja sa terena, za farmske tovljenike za Severnu Bačku 145din/kg+PDV, za Zapadnu Bačku 150din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farma prodavala u Zapadnoj Bačkoj po ceni od 140din/kg+PDV, u Južnoj Bačkoj 150-160din sa PDV na procenat mesnatosti, i u Mačvi po 150din/kg+PDV, dok us farmeri iz Šumadisjkog okruga postizali cenu od 157din/kg+PDV za mini farmu. Cena prasadi i ove nedelje beleži rast, pa su se tako u Južnobačkom okrugu prasad prodavala po ceni od 320din sa uračunatim PDV-om, dok su se u Severnobačkom okrugu prijavljena trgovana cena za farmsku prasad 345din/kg+PDV. Izvoz muških prasadi za Crnu Goru i dalje ide po ceni od 2.6-2.7e. Što se bikova tiče, cena je na svim paritetima se kreće od 2.15-2.20e sa uračunatim PDV-om.

Celokupno kretanje cena za stoku možete pogledati na www.infotim.rs/kretanje_cena_i_realizacija_poljoprivredna_berza?search_tab=price_movement&filter_type=article&filter_article%5B%5D=89&filter_display_search=true&filter_date_type=period&date_from=23.04.2018&date_to=27.04.2018&date_week=30.04.2018.-04.05.2018.&filter_search=true