Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative

Nedelja za nama je bila prilično dinamična kada su u pitanju subvencije i regulative, što je i za očekivati za ovaj deo godine.

23.04.2018. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je jedan pravilnik i dve uredbe:

- PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO.

- UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA.

- UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU.

Pokrajinski sekretarijat za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs:

- Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini.

24.04.2018. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivedu objavio je jedan konkurs: 

- Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva pravilnika:

 - PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

- PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE.

Sve tekstove vezane za subvencije i regulative možete pogledati na www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi