Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokret

U nedelji za nama veoma dinamično sa zbivanjima oko suncokreta, tražnja i broj kupaca za ovom uljaricom je rastao s početka prema kraju nedelje, te se cena u ponudi kretala od 31-31,5 din/kg+PDV, uz trend rasta. Zabeležena zvanična realizacija je bila po ceni od 31 din/kg+PDV, a na terenu saznajemo od saradnika da je cena dostizala  31,3 din/kg+PDV.