Osvrt na nedelju iza nas 23.12.-27.12.2019. - stoka

U nedelji za nama je primetan trend blagog pada cene tovljenika u svim kategorijama, za oko 5 din/kg. Tako su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 165-170 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 158-162 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 150-160 din/kg+PDV.

Kao što se i očekivalo, prasad su zadržala cenu po kojoj su se nudila već par nedelja. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 320-330 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 260-278 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 241-250 din/kg+PDV.

Obzirom da su i jagnjad interesantna u vreme praznika, i njima je cena porasla u prethodnom periodu, pa su se tako i u nedelji za nama  nudila po cenama od 270-300 din/kg+PDV.  U ponudi smo imali i ovce za klanje, po cenama od 118-130 din/kg+PDV.

Kako se iščekuje još jedan poziv za razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad, tako bikovima cena pada. Holštajn bikovi su se nudili po cenama od 180-185 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama 191-218 din/kg+PDV.