Osvrt na nedelju iza nas 24.01.-28.01.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 155-160 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 150-155 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 145-153 din/kg+PDV. Za ovu nedelju imali smo smanjeni obim nabavke i pregovora za tovljenike. I najavu za iduću nedelju da će klaničari plaćati niži nivo cena pod izgovorom da su već zatvorili nabavke.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370-375 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 138-140 din/kg+PDV. Beležimo viši nivo cena u oglasima za jagnjad, zbog smanjene oprerativnosti robe na terenu.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 270-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 245-265 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 222-250 din/kg+PDV. Polako se smanjuje interesovanje za prasadima, pa to uslovljava i niži nivo cena.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 255-265 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 275-280 din/kg+PDV. Bez bitnijih promena kada su junad u pitanju.