Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - kukuruz

Posle slabe prošle nedelje što se tiče ponude i potražnje ove robe, tokom ove nedelje ponuda je mnogo bolja, ponuđena je roba sa više pariteta, ali je i cena, u odnosu na prošlu nedelju viša, tako da se cena kukuruza kretala od 15,7-16 din/kg+PDV za kukuruz SRPS kvaliteta. Kukuruz sa vlagom do 16% je ponuđen po cenama od 15,46-15,8 din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje veštački suvim kukuruzom po ceni od 15,7 din/kg+PDV, a kukuruz sa vlagom do 16% je trgovan po ceni od 15,46-15,5 din/kg+PDV. Ponuda kukuruza je veća od potražnje. Na samom kraju nedelje, kako saznajemo cena kukuruza na CPT luka je 15.8-16 din/kg+PDV. Potražnja od strane izvoznika na barže je i dalje slaba.