Osvrt na nedelju iza nas 24.09.-28.09.2018. - stoka

Tokom prethodne nedelje dominirala je ponuda svinja. Ponuđene cene tovnih svinja farmskih su se kretale od 143-150din/kg+PDV, i 155din/kg+PDV na odloženo plaćanje, cena tovnih svinja mini farma se kretala od 140-145din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa su nuđene po ceni od 134-140din/kg+PDV. Na terenu saznajemo da su mesari i prerađivači plaćali tovne svinje farmske i mini farma po ceni od 140-150din/kg sa PDV-om., uglavnom na odloženo plaćanje. Prasad farmska su nuđena po ceni od 200-255din/kg+PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 200-218din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 166.7-170din/kg+PDV, dok je zbog veoma male tražnje spremnost ponuđača bila da još koriguju cene na dole u trgovanju krajnjem. U nedelji koja je za nama primećeni su upiti za junadima , teladima, ovcama i krmačama za klanje. Ponuda jagnjadi se kretala od 240-278din/kg+PDV, uz saznanja sa terena da je uvoz jagnjadi iz Makedonije izazvao pad cena na domaćem terenu i smanjenu tražnju. Ovce za klanje nudile su se po ceni od 111.11-125din/kg+PDV, krmače za klanje su nuđene po ceni od 125din/kg+PDV, a trgovanje je zabeleženo po ceni od 1115din/kg+PDV, na terenu u sremskom okrugu. Ponuda bikova Simental se kretala po ceni od 231-258din/kg+PDV, bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 232-245din/kg+PDV, dok su mesnice u rasinskom, južnobačkom i sremskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 240-245din/kg sa PDV-om.