Osvrt na nedelju iza nas 24.10.-28.10.2022.-subvencije i regulative

27.10.2022.

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“.