Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka

U nedelji za nama je cena krupne stoke imala opadajući trend, pa su se tako bikovi Holštajn nudili po ceni od 220-232 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-253 din/kg+PDV. Smanjeno interesovanje je dovelo do pada cena, a tendencija rasta se očekuje kada bude krenuo izvoz goveđeg mesa za Tursku. 

Prasadi je skočila cena u svim kategorijama, obzirom da ulazimo u deo godine kada se tovilišta pune radi daljeg tova. Tako su se farmska prasad su se nudila po cenama od 270-285 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 200-210 din/kg+PDV, dok je cena prasadi sa mini farme bila niža nego prošle nedelje i kretala se od  200-241 din/kg+PDV. 

Razmatra se potpuno ukidanje vakcinacije prasadi protiv klasične kuge, što bi bio još jedan korak ka izvozu tovljenika u zemlje EU. Kada će Srbija dobiti mogućnost da izvozi svinjsko meso u EU nakon sticanja statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, zavisi od ispunjavanja svih potrebnih uslova koji ne podrazumevaju samo prestanak vakcinacije, već i od niza dijagnostičkih i drugih metoda ispitivanja koje se moraju sprovesti kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da virusa klasične kuge svinja nema.

Cena svinja stagnira i ove nedelje, pa su se farmske svinje nudile po cenama od 130-135 din/kg+PDV, svinje  iz otkupa po ceni od 120-130 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po cenama od 125-137 din/kg+PDV. Ponuda je usaglašena sa tražnjom i nema nagoveštaja da će cena drastično otići gore u nekom bliskom periodu.