Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno

Ponuda stočnog brašna tokom nedelje je bila slabija a potražnja veća. Manji obim meljave i odlazak mlinova na remont kao i priprema za prijem novog roda pšenice, uslovio je manjak operativne robe za utovar. Cena ove komponente za stočnu hranu je imao trend rasta tokom ove nedelje sa tendencijom daljeg rasta. Ponuđene cene su se kretale od 15-15,4 din/kg+PDV za džakiranu robu.