Osvrt na nedelju iza nas 25.06.-29.06.2018.- sojina sačma

U nedelji između 25.06. i 29.06.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.5-49din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi se od domačih sačmi našla  ponuda za sojinu sačmu Bečej po ceni od 44.7-45din/kg+PDV,  i ponuda za sojinu sačmu Sombor po ceni od 44.5-44.8din/kg+PDV.   Od uvoznih sačmi rinfuz za ovu nedelju imali smo ponudu za sojinu sačmu indijsku rinfuz sa procentom proteina 46-47% po ceni od 49din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema informacija Info Tim Logistika  nismo beležili  realizaciju za sojinu sačmu rinfuz, kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma Bečej po ceni od 44.7din/kg+PDV i sojina sačma Sombor po ceni od 44.5din/kg+PDV. Do daljeg pada cene sojine sačme nije došlo kao što je bilo očekivano iako je i  tokom ove nedelje došlo do pada cene sojinog zrna.