Osvrt na nedelju iza nas 25.06.-29.06.2018.- stoka

STOKA

Početkom nedelje, saradnici su prijavljivali trgovanja sa terena na 160din/kg+PDV za farmske tovljenike. Kako je nedelja odmicala, usled smanjene tražnje, došlo je do pada cena, pa su kupci nudili 150-155din/kg+PDV za farmske tovljenike. Preko sistema poljoprivrednih infromacija Info Tim Logistika, beležena je realizacija tovnih svinja mini farma 34kom po ceni od 160din/kg sa uračunatim PDV-om za avansno plaćanje. Što se prasadi tiče, prijavljena trgovanja sa terena za prasad iz otkupa su 200-220din/kg sa PDV-om. Farmska prasad se u Sremu i Južnom Banatu rešavaju po ceni od 300din/kg+PDV. Što se krupne stoke tiče, klaničari su se za ovu nedelju izjašnjavali da plaćaju od 240-270din sa uračunatim PDV-om za bikove, u zavisnosti od rase i kvaliteta. Takođe su bili aktivni po pitanju tražnje teladi, krava za klanje i jagnjadi.

Gde se sve nudila stoka i po kojim cenama, možete pogledati na sledećem linku https://www.infotim.rs/dnevne_objave_poljoprivredna_berza?filter_article%5B%5D=89&undefined=&filter_from=25.06.2018&filter_to=29.06.2018&filter_display_search=true&filter_type=&filter_date=&filter_search=true