Osvrt na nedelju iza nas 25.07.-29.07.2022.-stoka

Tokom nedelje za nama ustaljeni tokovi cena stoke na domaćem tržištu Srbije kao i prethodne nedelje, iako se očekivao rast nivoa cena plaćanja svinja. Tovne svinje sa farme oglašavane su po ceni od 260-270 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 245-265 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 240-250 din/kg+PDV. Pregovori  su vođeni i okončani  za iduću nedelju  na nivou cena do 260 din/kg+PDV za farmsku robu, mini farma je rađena od 245-250din/kg+PDV, aktivan je uvoz svinjskih polutki i tovnih svinja farmskih-saznajemo od naših saradnika.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370-375 din/kg+PDV, a ovce za klanje po ceni od 150-160 din/kg+PDV, krmače za klanje oglašene su u intervalu od 145-150din/kg+PDV,  a kupci su spremni i nude da plate niže cene od oglašenih.

U toku nedelje prasad sa farme su se oglašavala po ceni od 330-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 324-340 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 280-325 din/kg+PDV. Operativna ponuda prasadi je mala a i slabo je interesovanja i tražnja oko nabavke prasadi za dalji tov.

Ponude bikova tokom ove nedelje su aktivne,  bikovi Holštajn oglašeni  su po ceni od 330-340 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 345-360 din/kg+PDV, upiti i tražnje su aktivirani na paritetu Srema, centralne Srbije, Sandžaka.