Osvrt na nedelju iza nas 26.02.-02.03.2018. - i dalje prilično niska cena kukuruza

KUKURUZ Posle nekoliko neradnih dana, početak nedelje je obeležila veća ponuda kukuruza od potražnje a što se cena tiče ponude su išle od 15.4-16din/kg+PDV, sa tendencijom pada cene u realizaciji. Sredinom nedelje se smanjuje ponuda, najverovatnije zbog loših vremenskih uslova ali i zbog toga što su ponuđači istrgovali određene količine robe i zbog niske cene odustali od dalje prodaje. Na samom kraju nedelje pojačava se interesovanje za ovom robom što je bio signal da mnogi ponuđači ili povuku svoje ponude ili podignu cenu kukuruza čak do 17din/kg+PDV. Preko Info Tim Logistike prijavljeno je trgovanje cca 650t, u rasponu cena od 15.4-15.8din/kg