Osvrt na nedelju iza nas 26.02.-02.03.2018. - početak roka za podnošenje Zahteva za subvencije za primarnu biljnu proizvodnju

UREDBE, ZAKONI I PROPISI 26.02.2018. doneta je Uredba o visini naknade za ove. Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i naknade za izvađeni rečni nanos, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama. 01.03.2018. počeo je rok za podnošenje Zahteva za subvencije za primarnu biljnu proizvodnju. Rok traje od 01.03.-30.04.2018. godine