Osvrt na nedelju iza nas 26.04.-29.04.2021.-sojina sačma

Tokom prethodne nedelje na domaćem tržištu Srbije, preko sistema Info Tim logistika upraćen je trend rasta cena u ponudi za sojinu sačmu od 79-83din/kg+PDV, što je proporcionalno pratilo i tok rasta cene sojinog zrna. Ponuda je bila aktivnija od tražnje, oprezni su bili ponuđači a i kupci u nastupuna terenu, nudili su se pariteti Vrbas 79din/kg+PDV, Sombor 80din/kg+PDV, Bečej 81din/kg+PDV, Zrenjanin od 80-81din/kg+PDV, Veliko Gradište od 80-81din/kg+PDV, Obrenovac 42% pr. 80din/kg+PDV, 44% pr. 82-83din/kg+PDV. Dogovori o trgovanju postizali su se u intervalu od 79din/kg+PDV, Vrbas do 80-81din/kg+PDV Zrenjanin, Veliko Gradište. Na Milanskoj berzi je tokom ove nedelje ispraćen trend rasta i maksimum vrednosti sojine sačme, dok je na čikaškoj berzi primetan rast cene sojine sačme.