Osvrt na nedelju iza nas 26.06.2023.-30.06.2023. - stoka i meso

STOKA I ŽIVINA

Tokom nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 250 do 260 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 245 do 250 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 231 do 240 din/kg+PDV. Ukupno je na tržištu ponuđeno oko 700 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za farmsku robu postizani su najčešće po ceni od 245 do 250 din/kg+PDV, a za tovne svinje mini farme po ceni od 245 din/kg+PDV.  Za iduću nedelju klaničari će plaćati farmsku robu po ceni od 250 din/kg+PDV. 

Prasad sa farme oglašavana su po ceni od 550 do 600 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 370 do 462 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 324 do 340 din/kg+PDV. U ponudi smo imali oko 1200 prasadi. 

Nazimice za priplod F1 bile su ponuđene po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Krmače za klanje su ponuđene po ceni od 205 din/kg+PDV. 

Jagnjad su ponuđena po ceni od 340 do 370 din/kg+PDV. Ovce za klanje su ponuđene po ceni od 167 do 185 din/kg+PDV. Za iduću nedelju klaničari će plaćati jagnjad 350 din/kg + PDV. 

Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 305 do 310 din/kg+PDV, a bikovi simentalaci po ceni od 327 do 337 din/kg+PDV. Za iduću nedelju klaničari će plaćati bikove simentalce u rasponu cena od 300 do 330 din/kg+PDV. 

Kad je živina u pitanju jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu cena od 50 do 63,64 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 670 do 680 din/kg+PDV. Cena junećeg buta SK bila je 710 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 470 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 370 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK bila je od 610 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK od 490 din/kg+PDV.

M.K.