Osvrt na nedelju iza nas 26.07.-30.07.2021.-soja zrno

Kad je u pitanju sojino zrno, i u ovoj nedelji potražnja za ovom robom izostaje. Tržište je pasivno, potražnja je na minimumu a, ponuđači u nedostatku potražnje skoro i da ne oglašavaju svoje ponude. Oglašena cena za soju zrno u toku ove nedelje bila je u rasponu cena 72-75 din/kg+PDV. Tek na kraju nedelje pojavile su se neke potražnje za sojinim zrnom od strane prerađivača. Kad posmatramo izveštaje sa čikaške berze tokom nedelje nisu beležene veće cenovne promene za soju zrno. Na milanskoj berzi nije beležena promena u odnosu na predhodnu nedelju.