Osvrt na nedelju iza nas 26.07.-30.07.2021.-stoka

U toku ove nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 170-180 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 160-170 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 148,15-160 din/kg+PDV. I u ovoj nedelji beležili smo jači nivo cena u pregovorima i oglašavanju. Nabavke su usmerene na domaće tržište.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 236-260 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 110-138,89 din/kg+PDV. Po rečima saradnika, nabavka je svedena na minimum.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 230-250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 220-231,5 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 180-200 din/kg+PDV. Iako je trend rasta cena za tovljenike, oglašene cene za prasad se nidu menjala u odnosu na prednohni period. I dalje je slaba potražnja za prasadim aza dalji tov.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 215-220 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 230-240 din/kg+PDV. Oglašene cene za junad su na višem nivou u odnosu na to što su kupci spremni da plate.