Osvrt na nedelju iza nas 26.10.-30.10.2020.-suncokretova sačma

U nedelji između 26.10.-30.10.2020. beležimo rast cene suncokretove sačme usled male ponude i malih operativnih količina ove komponente u ponudi. U ponudi beležimo raspon oglašenih cena od 27,5-29 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu tokom nedelje oglašavala se sa ponudom po ceni od 29 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu tokom nedelje oglašavala se u rasponu cena od 27,5-29 din/kg+PDV. U Somboru ne beležimo ponude operativnih količina suncokretove sačme. Suncokretova sačma u Velikom Gradištu oglašavala se sa ponudom po ceni od 28-28,3 din/kg+PDV. U Vrbasu beležimo ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 28-29 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu od saradnika, suncokretova sačma se tokom nedelje dogovarala u rasponu cena od 27,5-28,3 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi zabeležen je trend porasta cene suncokretove sačme kao i tokom prethodnih nedelja.