Osvrt na nedelju iza nas 26.12.2022-30.12.2022.-mineralno đubrivo

Još jedna pasivna nedelja kad su trgovanja sa mineralnim đubrivima u pitanju. Interesovanje od strane naših saradnika je postojalo da se uprate nivoi kretanja cena i oglašene količine kod ponuđača. Trgovale se na manje količine An Rusija 25/1 na cenu 720 e/t+PDV. Urea Ruska 25/1 se pregovarala na 730 e/t+PDV, a Urea Rusija BB se pregovarala na istu cenu od 730 e/t+PDV sa frankiranjem do kupca. Pregled oglašenih cena dat je u nastavku teksa, a za ostale formulacije posetite našu stranicu www.infotim.rs

NPK 16x16x16  755-760 e/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 850t

NPK 16x16x8  680-685 e/t+PDV sa ponuđenim količinama od 800t

UREA  730-745 e/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 900t

AN  720-730 e/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 850t

KAN 710-715 e/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 800t