Osvrt na nedelju iza nas 26.12.2022-30.12.2022.-subvencije i regulative

26.12.2022.


Vlada Republike Srbije donela je sledeće:

Uredbu o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine;

Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini ;

Odluku o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne.

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede doneo je sledeće :

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu;

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima;

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja;

Naredbu o izmeni Naredbe o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli.

30.06.2022.

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Listu prijavljenih uzgajivača mlečnih krava koji ne ispunjavaju uslove za apliciranje 26.500 tona merkantilnog kukuruza i Listu prijavljenih uzgajivača mlečnih krava koji su dostavili kompletnu dokumentaciju za apliciranje za 26.500 tona merkantilnog kukuruza