Osvrt na nedelju iza nas 27.01.-31.01.2020. - kukuruz

Merkantilni kukuruz je, tokom nedelje, roba sa kojom se na tržištu najviše trgovalo. Ponuda kukuruza je, generalno bila dobra, s tim što je na početku i na samom kraju nedelje manja ponuda ove robe. Na tržištu je ponuđen kukuruz SRPS kvaliteta, kao i kukuruz sa vlagom 14-16%, pa i do 18% vlage. Što se cena tiče kretale su se u rasponu od 16-16,3 din/kg+PDV u ponudi, za SRPS kvalitet. Trgovalo se u rasponu cena od 16,1-16,15 din/kg+PDV, za isporuku robe odmah, kao i sa produženim lagerom i doveženo do kupca, po ceni od 16,5 din/kg+PDV. Pred sam kraj nedelje, pristizale su informacije da je cena ove robe na našim lukama u padu, i da su trgovačke firme spremne da plate od 16,3-16,4 din/kg+PDV, za CPT luka. Što se tiče izvoza, potreba za ovom robom je još uvek velika, ali i domaći kupci su aktivni, što je dobro za proizvođače u sezoni nabavke repro-materijala. Obim potražnje od strane izvozničkih firmi ali i cene kukuruza na FOB-u, mogu definisati cenu ove robe u narednom periodu.