Osvrt na nedelju iza nas 27.03.2023-31.03.2023.-semenska roba

SEMENSKA ROBA

Sezona nabavke semenske robe je u toku. Najviše interesovanje je za nabavku
semena soje, kukuruza i suncokreta. Semenska soja NS sorti ponuđena je po ceni od
198 do 210 din/kg+PDV. Semenski ovas je ponuđen po ceni od 85 din/kg+PDV, a
semenski tritikale po 80 din/kg+PDV. Od semenskog suncokreta imali smo hibride NS
semena po ceni od 11.500 din/s.j+PDV i hibride Syngente, od kojih bi izdvojili Kondi po
34.890 din/s.j.+PDV. Ponuda semena je na zadovoljavajućem nivou. Jako je slaba tražnja sa semenskom robom, verujemo da će se manjkovi semena javiti kad krene setva.

G.J.