Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - stoka

U nedelji za nama je došlo do pojačane tražnje za svinjama, pa samim tim i to trenda rasta cene tovljenika u svim kategorijama. Takođe, u izveštaju uvoza za april mesec, primetan je smanjeni uvoz kako žive stoke, tako i mesa svih kategorija. Tovne svinje sa farmi su se nudile po cenama od 145-170 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi su se nudile po cenama od 145-165 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje iz otkupa nudile po cenama od 136.5-155 din/kg+PDV.

Kod prasadi je suprotna situacija, odnosno samo je kod prasadi sa farme primetan rast cene, pa su se ove nedelje nudila po cenama od 315-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 241-250din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 200-210 din/kg+PDV.

Kod bikova je i dalje nejasna cena oko cene koja je realna. Veliki je raspon cena, jer se kreće između cena koje se plaćaju na tržištu i onoga što bi proizvođači voleli da dobiju za svoju robu. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 190-228 din/kg+PDV, a bikovi simentalske rase po cenama od 213.5-241 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i jagnjad po cenama od 270-278 din/kg+PDV, ovce po cenama od 120-137 din/kg+PDV, kao i svinje mangulice po ceni od 180 din/kg+PDV.