Osvrt na nedelju iza nas 27.06.-01.07.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 250-270 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 245-260 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 240-250 din/kg+PDV. Iako su ponuđači pokušavali sa jačim oglašenim cenama, pregovori su se i do kraja nedelje završavali na 250 din/kg+PDV.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 345-380 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 150-166 din/kg+PDV. Oglašivači imaju problem sa plasmanom svoje robe zbog slabe potrebe kupaca za ovom kategorijom stoke.

U toku nedelje prasad sa farme su se oglašavala po ceni od 324-340 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 290-300 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 280-290 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo na terenu slabo je interesovanje za prasad svih kategorija, pa su i niže cene u oglasima u odnosu na predhodnu nedelju.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 310-320 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 335-350 din/kg+PDV. Na terenu čujemo od naših saradnika je slabije interesovanje od strane kupaca i da je pokušaj obaranja cene u pregovorima.