Osvrt na nedelju iza nas 27.08.-31.08.2018. - stoka

Prilično mirna nedelja za nama, po pitanju trgovanja stokom. Dominirala je ponuda u odnosu na tražnju, a trgovalo se kako nam je na terenu saopšteno sa prasićima mini farma na 240din/kg+PDV, rasinski okrug, jagnjci su se u nišavskom okrugu trgovali na 230 din/kg+PDV, tovne svinje farmske su se na terenu trgovale na 155din/kg sa PDV-om. Pojavila se i aktivna tražnja za teladima, dok je na tržištu bilo teško doći do njihove operativne ponude. Ponuđene cene za tovne svinje farmske su se kretale u nivou cena od 145-155din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nudile su se od 140-155din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa nudile su se na 120.34-135din/kg+PDV, prasad farmska su se nudili po ceni od 270-290din/kg+PDV, prasad mini farma su se nudili po ceni od 181.82-240din/kg+PDV, cena je bila u porastu sa početka prema kraju nedelje, dok su prasad iz otkupa nuđena po ceni od 180-185.19din/kg+PDV. Bikovi Simental su se kretali u ponudi sa cenom od 259.26-274.96din/kg+PDV, bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 230-231.28din/kg+PDV.