Osvrt na nedelju iza nas 27.09.-01.10.2021.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 175-200 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 175-190 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 170-175 din/kg+PDV. Kako smo se bližili kraju ove nedelje, trend kretanja cena za tovljenike je išao silaznim trendom. Najava kupaca za sledeću nedelju da će plaćati niži nivo cena nego u ovoj.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 245-260 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 110-138 din/kg+PDV. Na terenu se beleže tražnje za ovom kategorijom stoke. Ovce za klanje su dogovoarane na cenu od 100 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 250-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 231-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 200-205 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena velika je operativnost prasadi u ponudi. To uslovljava i niže cene u pregovorima.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 225-240 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 245-251 din/kg+PDV. Trend slabe operativnosti robe na terenu, povećava cenu u pregovorima.