Osvrt na nedelju iza nas 27.11.2023.-01.12.2023. - stoka i meso

STOKA

Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 270 do 280 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 260 do 270 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 260 din/kg+PDV. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 2.000 tovljenika. Tokom nedelje plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je u rasponu cena od 265 do 275 din/kg+PDV. Za narednu nedelju klaničari će tovne svinje sa farme plaćati 270 din/kg+PDV. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 550 do 580 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 500 do 510 din/kg+PDV i prasad iz otkupa po ceni od 470 do 472 din/kg+PDV. Prasad za klanje bila su u ponudi po ceni od 490 do 510 din/kg+PDV. U ponudi smo imali 1.000 prasadi. Prasad sa farme su trgovana po ceni od 580 din/kg+PDV, dok su prasad za klanje trgovanja po ceni od 490 i 510 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Jagnjad su ponuđena po ceni od 408 do 463 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 167 din/kg+PDV. Na terenu je primećeno povećano interesovanje oko nabavki jagnjadi, pa su ponuđači krenuli da traže jače nivoe cena u oglasima. Klaničari su za jagnjad spremni da plate od 460 do 500 din/kg sa uračunatim PDV-om. Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 300 do 327 din/kg+PDV, a bikovi simentalci po ceni od 345 do 358 din/kg+PDV. Tokom nedelje beležili smo realizaciju za bikove simentalce po ceni od 345 din/kg+PDV.

Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 695 do 700 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 490 do 555 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 380 do 433 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 640 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 510 do 574 din/kg+PDV. Cene svinjskog mesa korigovane su na gore, jer se i cena tovljenika sa farme plaćala više u odnosu na predhodni period.

G.J.