Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - stoka

U protekloj nedelji je dominirala ponuda tovnih svinja farmskih na domaćem tržištu,  sa cenom od 145-160din/kg+PDV, na više pariteta, južnobanatskom, sremskom, srednjebanatskom i mačvanskom okrugu, a na terenu smo u direktinm kontaktima sa odgajivačima mogli doći do saznanja da se očekuje rast cena u ponudi za sve kategorije svinja i da su nezvanično neke klanice dale napomenu da će se tovne svinje farmske plaćati i preko 160din/kg+PDV, pri narednim nabavkama. Cene tovnih svinja mini farma kretale su se u rasponu cena od 145-145.45din/kg+PDV, dok se ponuda tovnih svinja iz otkupa mogla naći po ceni od 140-150din/kg+PDV. Ponuđači su svojim ponudama krenuli u ispitivanje pulsa tržišta, sa nadom da će postići više cene, jer se duži period žale na niske cene koje se njima plaćaju i na gubitke koje imaju u tovu. Ponude prasadi farmske se kretala se u nivou cena od 300-320din/kg+PDV, mini farma od 270-280din/kg+PDV, a prasadi iz otkupa 259-260din/kg+PDV.

Preko sistema informacija Info tim logistika nije bilo aktivnih zahteva za kupovinom stoke, na nivou svih kategorija, uglavnom je bila aktivnija ponuda sa spremnošću ponuđača da koriguju cenu još na dole, zbog izostanka tražnje. Bikovi Simentalci su nuđeni u intervalu prošlonedeljnih cena od 245-254.84din/kg+PDV, Holštajn po ceni od 229.75-237.06, dok su se bikovi Aberdeen Angus nudili po ceni od 260din/kg+PDV. Tokom ove nedelje zabeležili smo i ponudu krmače za klanje po ceni od 115-120din/kg+PDV, ovce po ceni od 139-140din/kg+PDV.

Kretanje cena stoke, kao i ponudu i tražnju, možete svakodnevno pratiti na www.infotim.rs