Osvrt na nedelju iza nas 28.11.-02.12.2022.-mineralno đubrivo

Preko sistema Info Tim Logistike beležili smo širok asortiman oglašenih formulacija mineralnih đubriva. Najviše interesovanja svakako je bila oko nabavke uree. Ponudjači ili imaju od ranije nabavljane količine ili tek očekuju operativnost robe. Za sada imamo širok raspon cena u ponudi. Interesovanje je još uvek na nivou samo raspitivanja, tako da pravih trgovanja još uvek nema.


NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 785 e/t+PDV
UREA RUSIJA 25/1 760-805 e/t+PDV
AN RUSIJA 25/1 740-750 e/t+PDV
KAN MAĐARSKI 25/1 710-720 e/t+PDV

Pregled oglašenih cena za ovu nedelju i ponude ostalih formulacija đubriva možete pogledati na sajtu www.infotim.rs.