Osvrt na nedelju iza nas 28.12.-31.12.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SUNCOKRETOVA SAČMA

U nedelji između 28.12.-31.12. beležimo porast cene suncokretove sačme u ponudi. Mala ponuda ove komponente obeležila je ovu nedelju kao i interesovanje kupaca za se obezbede dovoljnim količinama ove komponente pred praznike. Ponude suncokretove sačme beležimo u Novoj Crnji kao i u Vrbasu i to po oglašenim cenama od 30 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma oglašavala se po ponuđenim cenama od 28,8-29 din/kg+PDV. Suncokretovu sačmu u Velikom Gradištu kao i u Šidu oglašavali smo po ceni od 28,8 din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponudu suncokretove sačme po ponuđenim cenama u rasponu od 29-29,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, suncokretova sačma dogovarala se po ceni od 28,7-29 din/kg+PDV tokom ove nedelje. Na milanskoj berzi ne beležimo promene, cena suncokretove sačme stagnira.

SOJINA SAČMA

U nedelji od 28.12.-31.12. beležimo ponude sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 56,5-57,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo ponudu sojine sačme po oglašenim cenama od 57-57,5 din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 56,5-57,5 din/kg+PDV.  U Zrenjaninu  i u Bečeju sojina sačma se oglašavala po ponuđenoj ceni od 57,5 din/kg+PDV. Cena sojine sačme zabeležila je mali trend porasta ponuđenih cena u ovoj nedelji, ponuđači najavljuju da će se taj trend cena održati i posle praznika. Na čikaškoj kao i na milanskoj berzi beležimo trend porasta cene sojine sačme.

STOKA

U toku nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 125-135 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 128 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 125 din/kg+PDV. Po rečima naših saradnika vladalo je povećano interesovanje za tovljenike. Oglašivači su pokušavali sa jačim cenama u ponudi da oglase svoju robu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV. U toku ove nedelje bilo je interesovanje za jagnjadima 35-36kg.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 231,48 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 200-203 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 185 din/kg+PDV. Koliko saznajemo za terena farmska prasad je dogovarana na 250 din/kg sa uracunatim PDV-om.

Ponuda bikova Simentalaca oglašena je po ceni od 196 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po ceni od 170 din/kg+PDV.