Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-sojina sačma

U nedelji iza nas preko sistema Info Tim Logistika po povratnoj informaciji od saradnika sa domaćeg tržišta Srbije, uočena je aktivnija ponuda sojine sačme na domaćem tržištu, na paritetima Obrenovac 42% pr. 65din/kg+PDV, 44% pr. 66.2-67din/kg+PDV, Bečej (66.5-67din/kg+PDV), Šid 66-68din/kg+PDV, Zrenjanin 66-66.5din/kg+PDV, Veliko Gradište 66-68din/kg+PDV. Raspon ponuđenih cena je od 65-68din/kg+PDV, usled mirovanja tražnje kupci su voljni da koriguju ponude, te je  obim pregovora išao od 65.5-66 din/kg+PDV, najčešće. Očekuje se i najavljuje i veća nabavka za produženi lager ove komponente od većih proizvođača gotove stočne hrane i koncentrata, te bi se ta okolnost mogla odraziti na cenu, tj izazvati njen porast. Na čikaškoj berzi prikazan maksimum cene ove komponente krajem meseca marta, uz dalji pad.