Osvrt na nedelju iza nas 30.05.-03.06.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 210-225 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 210-212 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 200-203 din/kg+PDV. Po rečima naših saradnika iako je bio pokušaj obaranja cena, do kraja nedelje cena se održavala do nivoa od 210 din/kg+PDVza farmsku robu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370-380 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 130-155 din/kg+PDV. Na terenu se beleži slabije interesovanje oko ove kategorije stoke, pa i ponudjači pokušavaju sa nižim oglašenim cenama u odnosu na prethodnu nedelju.

U toku nedelje prasad sa farme su se oglašavala po ceni od 330-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 320-333 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 300-315 din/kg+PDV. Slaba je operativnost robe na terenu, pa ponudjači pokušavaju sa jačim cenama u oglasima.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 295-315 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 330-340 din/kg+PDV. Na terenu pregovori za bikove simentalce su se završavali na nivou ponudjenih cena.