Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - kukuruz

Posle velikog pada cene kukuruza u prethodnom periodu, na početku nedelje smo se susreli sa situacijom da je raspon cena u ponudi bio jako veliki. Najniža ponuda je bila po ceni od 15.2din/kg+PDV do čak 17.5din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz a za veštački sušen cene su se kretale od 15.7-16.6din/kg+PDV. Interesovanje za ovom robom se malo pojačalo tako da smo imali prijavljena trgovanja I prirodno I veštači suvog kukuruza gde su se cene izdefinisale za ovu nedelju. Prirodno suv kukuruz je trgovan po ceni od 15.5din/kg+PDV, a veštački suv po 15.7din/kg+PDV, sa jednim ekstremom od 16.5din/kg+PDV, na paritetu južnog Banata. Takođe važno za ovu nedelju je, da su se oglasili prvi ponuđači kukuruza na zeleno tako da imamo ponude od 15-15.5din/kg+PDV.

Kretanje cena kukuruza na stranim berzama za budući period možete pratiti na www.infotim.rs/pregled_znacajnijih_svetskih_berzi