Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - stoka

Prilično mirna nedelja za nama na domaćem tržištu sa trgovinom stoke. Aktivna je bila ponuda tovnih svinja u podunavskom, sremskom i južnobačkom okrugu, farmskih po ceni od 148-170din/kg+PDV, tovnih svinja mini-farma po ceni od 157- 160din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa su se nudile u rasponu cena od 143-155din/kg+PDV. Klanice su različito na terenu plaćale tovne svinje, farmu i mini farmu, kako saznajemo od 160-170din/kg sa PDV-om, u zavisnosti od načina plaćanja. Jagnjad su se nudila po ceni od 272.73-277.78din/kg+PDV, ovce po ceni od 111.11-118.18din/kg+PDV. Od tražnji bismo izdvojili interesovanje i upite za bikove Holštajn i Simental, do kojih teže dolazimo u operativnoj ponudi, što je i karakteristično u ovom letnjem periodu. Ponuda bikova Simental se kretala po ceni od 262-263.11din/kg+PDV, bikova Holštajn cena u ponudi bila je od 235-240din/kg+PDV.