Osvrt na nedelju iza nas 30.11.-04.12.2020.-stoka

Tovne svinje sa farme su se oglašavale u toku ove nedelje po ceni od 135-140 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 129,63-137 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130-135 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje dogovori su se završavali poznat kupac, poznat prodavac. Slabo interesovanje je vladalo od strane kupaca na terenu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 210-250 din/kg+PDV, a ovce za klanje su ponuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 230-250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 215-230 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama 170-180 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena velika je operativnost robe u ponudi. Slabo ima interesovanja od strane kupaca.

Ponude bikova Simentalaca oglašene su po cenama od 185-207,45 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po cenama od 175-180 din/kg+PDV. Kako nam saradnici prijavljuju i dalje je otežan plasman tovnih junadi na terenu.