Osvrt na nedelju iza nas 31.08.-04.09.2020.-stoka

Kada su tovljenici u pitanju, oglašena cena za tovne svinje sa farmi je od 145-153 din/kg+PDV, tovljenika sa mini farmi po ceni od 135-138,89 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130-135 din/kg+PDV. Koliko saznajemo sa terena u toku ove nedelje nije vladalo veliko interesovanje za tovljenicima, dogovori oko utovara završavali su se u okviru starih saradnika.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 220-277,77 din/kg+PDV, a ovce za klanje su ponuđene po ceni od 138-139din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 280-300 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 231-240 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama 205-220 din/kg. Koliko primećujemo na terenu je smanjen obim nabavke.

Ponude bikova Simentalaca oglašene su po cenama od 196-205 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po cenama od 170-180 din/kg+PDV. Po rečima naših saradnika čujemo da se planira izvoz goveđeg mesa za Tursku, pa samim tim je povećana tražnja za bikovima.